Om bærekraft, miljø og klima

Bærekraft-, miljø- og klima er et av Animalias seks kjerneområder. For norske kjøtt- og eggprodusenter er det et mål å drive på en måte som ivaretar hensynet til bærekraft, miljø og klima. Kunnskap er viktig for å oppnå dette.

Utfordringen er å produsere mer mat med utgangspunkt i norske ressurser, med minst mulig belastning på miljøet. Animalia skal bidra ved å formidle kunnskap, initiere forskning som er relevant for norske forhold og samarbeide med myndigheter, forskning og fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om kjøttproduksjon i artikkelen Bærekraftig kjøttproduksjon- utfordringer og muligheter (publisert i Kjøttets tilstand 2015)

Les mer om bærekraftig matproduksjon i artikkelen Mer mat og lavere utslipp (publisert i Go'mørning nr. 1 2016)

Les hvorfor Animalia mener at Mat er god klimapolitikk (kronikk i Nationen 07.09.16)


Publisert: 09.09.2016