Skjæring og analyse

Backer, André

Fagkonsulent kjøttskjæring

Tlf: 22 88 49 04
andre.christian.backer@animalia.no

Berg, Jan Gunnar

Formann kjøttskjæring

Tlf: 958 34 049
jan.gunnar.berg@animalia.no

Bjerke, Frøydis

Fagsjef - Skjæring og analyse

Tlf: 975 49 982
froydis.bjerke@animalia.no

Bjørnstad, Per Håkon

Fagkonsulent kjøttskjæring

Tlf: 995 12 732
per-hakon.bjornstad@animalia.no

Haugen, Vigleik

Spesialrådgiver kjøttskjæring

Tlf: 909 95 588
vigleik.haugen@animalia.no

Hellerud, Ivar Johnny

Fagansvarlig kjøttskjæring

Tlf: 906 30 652
ivar-johnny.hellerud@animalia.no

Kringberg, Oskar

Fagkonsulent kjøttskjæring

Tlf: 916 68 378
oskar.kringberg@animalia.no

Sandnes, Rune

Fagkonsulent kjøttskjæring

Tlf: 934 54 538
rune.sandnes@animalia.no