Røe, Morten

Fagsjef - klassifisering

Tlf: 915 47 910
morten.roe@animalia.no

Morten Røe ble ferdig utdannet husdyrkandidat ved Norges Landbrukshøyskole (UMB) i 1986. Han har også grunnfag i sosialpedagogikk fra Oppland Distrikshøyskole. Han har jobbet som lektor ved Storsteigen landbruksskole. Siden 1987 har han vært ansatt i Nortura/Animalia. Han har hele denne tiden vært sekretær for Klassifiseringsutvalget og har  det daglige ansvaret for driften av klassifiseringssystemet i Norge.

Han hadde det faglige ansvaret ved innføringen av kjøttprosentmåling på gris i 1989, den felles, norske klassifiseringsordningen i 1995 og Europ systemet i 1996.

Skrevet av Røe, Morten

Klassifisering

Gjennom etableringen av Norges Kjøtt og Fleskesentral (NKF) i 1931 ble klassifiseringen av slakt satt i system her i landet. Slakteriene tilknyttet NKF forpliktet seg til å følge klassifiseringsregelv ...
Les mer