Tidenes fugleinfluensautbrudd i Europa

Siden det første utbruddet med fugleinfluensaviruset H5N8 ble registrert i Ungarn i november 2016, er 29 land blitt rammet. Også Danmark, Sverige og Finland er berørt, mens Norge så langt er blitt ...

Animalia er et av Norges ledende fag- og utviklingsmiljøer innen kjøtt- og eggproduksjon. Vi arbeider langs hele verdikjeden fra gård til bord for å styrke tilliten til kjøtt- og eggbransjen. Vi jobber for høy kvalitet på produktene, økt verdiskaping og effektiv produksjon.

På gården bidrar vi til dyrevelferd og dyrehelse gjennom gode produksjonsrutiner. Helsetjenestene for fjørfe, svin og sau er viktige for å opprettholde god dyrehelse i Norge. Animalia tilbyr også norske bønder effektive verktøy for styring av egne besetninger gjennom husdyrkontrollene.

Animalia har ansvar for å utdanne dyretransportørene i Norge. Alle som skal kjøre dyr til slakteriet må ha et godkjent sertifikat for dette. Riktig gjennomføring av dyretransporten er viktig for både dyrevelferd, dyrehelse og kjøttkvalitet. Hvert år kurser vi rundt 50 sjåfører.

På slakteriet er dyrevelferd og hygiene tilknyttet slakteprosessen kritiske områder. Vi tilbyr etisk regnskap hvor vi gjennomgår hele slakteprosessen med god dyrevelferd som overordnet mål. Vi tilbyr også hygienisk regnskap, kompetanseutvikling og opplæring.

Vi arbeider med prosess- og produktutvikling i kjøtt- og eggbedriftene. God hygiene er en forutsetning for mattrygghet. Vårt e-læringskurs i hygiene brukes av store deler av norsk kjøtt- og eggindustri. Vi forsker også på hvordan vi kan forbedre norsk spekemat, skjære bedre biffer og hvordan vi kan automatisere og fornye kjøtt- og eggindustrien.

Kjøtt og egg i kostholdet er et viktig område for kunnskapsutvikling. Vi deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter og formidler kunnskap om norske forhold. Vi arrangerer konferanser og seminarer om kjøtt, egg og ernæring.